RESTAURANT ARZAK 30 D'ABRIL 2010

ELS BARONS DE LA BONA TAULA AMB EL GRAN XEF
JUAN MARI ARZAK
ELS BARONS DE LA BONA TAULA AMB LA
ELENA ARZAK