LA MARIA I LA TERESA DE LA GRAN ESCOLA DE CUINETA

LA TERESA I LA MARIA SIGNAN EL NOSTRE LLIBRE DELS BARONS
3 NOVEMBRE DEL 2010
GRACIES A LA MARIA I LA TERESA VEM CONSTITUIR ELS BARONS DE LA BONA TAULA